چگونه مغز خود را برای حداکثر خلاقیت تربیت کنیم؟

چگونه مغز خود را برای حداکثر خلاقیت تربیت کنیم؟

خلاقیت یعنی… موفقیت کسب و کار شما به سادگی نخواهد بود اگر خلاقیتی برای تحقق ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید نداشته باشید. به استیو جابز فکر کنید و ببینید که خلاقیت او باعث شده که روش طراحی تغییر کند. با خلاقیت او می‌توان با ابزارها در تعامل بود! با اینکه ما می‌دانیم خلاقیت چقدر مهم است […]

ادامه مطلب...


از منطقه راحتی خارج شو، زمان مناسب همین حالاست!

منطقه راحتی

از منطقه راحتی خارج شو شاید از خود بپرسید منطقه راحتی چیست؟ بگذارید با یک مثال شروع کنم؛ وقتی شما برای انجام کارهای خود مجبور هستید یک سری فعالیت انجام دهید و از خانه خارج شوید، وارد خیابان می‌شوید و یا با اتوبوس و تاکسی خودتان را به مکان مورد نظر می‌رسانید پس متحمل اظطراب […]

ادامه مطلب...