تغییر کن، یک پنگوئن پرواز نمی‌کند!

تغییر کن، یک پنگوئن پرواز نمی‌کند! تغییر یا چرخش دیدگاه شاید دوستان زیادی با عنوان انتخابی این مقاله مشکل داشته باشند! اما این به معنی تغییرات کلی نیست، بلکه منظور چرخش دیدگاه است. حتما می‌دونید که یک پنگوئن مثل بقیه پرندگان امکان پرواز نداره اما… اما اون شناگر قهاری برای اعماق اقیانوس هست تا به […]

ادامه مطلب...