درباره ما

به نام او
که نامش و یادش انرژی‌بخش آفرینش گروه ۷ پدیده دنیای فکر شده است.

آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

که همتی از درون

لازم است

حالا اما…
قطعه‌ای از اشعار خانم فریبا عرب نیا
———————————————————
حالا اما… ما در ۷ پدیده دنیای فکر با تمام وجود به دنبال آن هستیم تا دستی از برون برای شما نباشیم؛ بلکه روشن کننده آتشفشان همت درونی شما باشیم.
چون ما هم خود سالهاست که فهمیده‌ایم همه چیز از درون هر شخص شروع می‌شود.
در اوج فقر
در اوج نشدن
دقیقا در اوج نداشتن
و در هزاران هزار بهانه دیگر…
آنجایی که به خیال خودمان دیگر راهی نیست فقط یک تلنگر لازم است
ما آمده‌ایم تا یک تلنگر باشیم و اما بعد… همراه و همپای شما در مسیر موفقیت و متحول شدن و قهرمان زندگی خود شدن.