مرور رده

مهارت‌های فردی

ترس چیست ؟ ۶ ترسی که هر کارآفرین باید بر آنها غلبه کند

ترس چیست ؟ 6 ترسی که هر کارآفرین باید بر آنها غلبه کند ترس چیست ؟ این سوالی اساسی برای هر انسانی است که به دنبال موفقیت شغلی و یا شخصی در زندگی خود است. ترس بخشی از روان انسان است. البته قسمتی از مغز مسئول تنظیم این سیستم دفاعی برای…

مثبت اندیشی و ۸ گام برای رسیدن به موفقیت نامحدود – قسمت دوم

دوستان عزیزم در قسمت اول در مورد فکر مثبت 4 گام اول را معرفی کردیم و در قسمت دوم (آخر) 4 گام پایانی را با هم برسی می‌کنیم. فراموش نکنید که برای نتیجه گرفتن از مقالات باید گام‌های عملی برداشت و با مطالعه صرف تا به حال کسی به جایی نرسیده…

مثبت اندیشی و ۸ گام برای رسیدن به موفقیت نامحدود – قسمت اول

مثبت اندیشی و 8 گام برای رسیدن به موفقیت نامحدود آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که ناگهان متوجه شوید که ساعت ها گذشته است و شما در حال تجسم و خیال پردازی درباره اتفاقات سهمگین و وحشتناک هستید، طوری که به نظر می رسد این خیال پردازی…