مرور رده

هوش معنوی

راز شکرگزاری – قسمت دوم

راز شکرگزاری – قسمت دوماولین شرایط شکرگزاری همانطور که در پست قبل راز شکرگزاری-قسمت اول در مورد شکرگزاری در قانون جذب برای شما دوستان گفته شد از اولین شرایط مهم در قانون جذب شکرگزار بودن از تمامی نعمت‌هایی است که از طرف معمار هستی…

راز شکرگذاری – قسمت اول

راز شکرگزاری - قسمت اولشروع به شکرگزاری سلام به دوستان عزیز شکر‌گزار و پر‌ انرژی :-) دوستان عزیزم بنده سید سعید حسینی به عنوان مدیر سایت "هفت.پی.دی.اف"بر اساس نتایج و تجربیاتی که از راز و قانون جذب دارم تاکید می‌کنم که شما باید این…