مرور برچسب

هیجان‌انگیز

چگونه مغز خود را برای حداکثر خلاقیت تربیت کنیم؟

خلاقیت یعنی... موفقیت کسب و کار شما به سادگی نخواهد بود اگر خلاقیتی برای تحقق ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید نداشته باشید. به استیو جابز فکر کنید و ببینید که خلاقیت او باعث شده که روش طراحی تغییر کند. با خلاقیت او می‌توان با ابزارها در…